Book et besøg

Fryd forandrer

Med et lidt teknisk ord kan man betegne et efterskoleophold som et 'tidsbegrænset funktionsbestemt fællesskab'. Indrømmet… Det lyder som om det er ord, der er hentet fra en helt anden verden end lige efterskoleverdenen, og det er jo også rigtigt, at det at sætte folk sammen i et fællesskab i en periode på en bestemt længde, ikke alene udgør det, der skal til for, at jeg kan fortælle andre, at jeg har været med i et efterskoIefæIlesskab - langt fra. Det afgrænsede tidsrum og det, at man befinder sig på en efterskole, det er rammen. De mennesker, som befinder sig inden for rammen, er dem, der hver især skal give noget af sig selv for, at fællesskabet også får indhold og værdi.
Hørby Efterskole
Afspil video Afspil video Afspil video
Læs mere Læs mere Læs mere
Næste Næste Næste
Forrige Forrige Forrige