Book et besøg

Fællesskab og lidt musik

Man kan vist godt sige uden at overdrive for meget, at begrebet fællesskab i det sidste års tid har været genstand for megen opmærksomhed. Jeg har i en tidligere blog beskrevet nogle grundlæggende tanker og træk ved ideen om eller fænomenet fællesskab overordnet set og i forbindelse med et efterskoleophold, samt den ofte glemte eller oversete nødvendighed, at fællesskaber skal vedligeholdes og arbejdes med for at fungere tilfredsstillende. I efterskolen bliver dette arbejde til en dannelsesproces, der dybest set handler om at blive i stand til selektivt at kunne antage et perspektiv der tilsidesætter egne interesser. Dette kræver dog en høj grad af tillid og fornemmelsen af ontologisk sikkerhed – altså, at verden kan opfattes nogenlunde tilforladelig og stabil. Begreber som indimellem kan være vanskelige at få hold på i en mere og mere individualistisk orienteret virkelighed, som den vores tilværelse i dag oftest kredser om.
Hørby Efterskole
Afspil video Afspil video Afspil video
Læs mere Læs mere Læs mere
Næste Næste Næste
Forrige Forrige Forrige